બે ટોળી નો જબાબ

બે   ટોળી નો જબાબ
અત્યાર સુધી વાટ જોઈ પણ કોઈ ભાઈ કે બહેને જવાબ નો દીધો . ચાલો હવે હુંજ  ઉત્તર આપી દઉં છું. પણ આજનો શીખ્યો ,હવે આવા કોયડા જેવું કઈ લખવું નહિ .મારી પાસે જાત અનુભવો  અને એવું બધું ઘણું મારા મગજના  કંપ્યું ટરમાં  સંઘરેલું પડ્યું છે .જોકે કંપ્યુંટર  જુનું થવા માંડ્યું છે .પણ મારા બાહોશ મિત્રો  જુનું થવા દ્યે એવા નથી .જવાબ   એક ટોળીમાં પાંચ માણસો હતા અને બીજીમાં  સાત માણસો હતા .હવે તો તમને આવડી ગયું હશે .છતાં ન સમજાય તો વિના સંકોચે આતાને પુછજો . 

Advertisements

2 responses to “બે ટોળી નો જબાબ

 1. સુરેશ જાની April 7, 2012 at 3:13 pm

  આતા,
  આનો જવાબ બીજ ગણિતની રીતે તરત ગોતી કઢાય ; એટલે ચૂપ બેઠો ‘તો.

  એક ટોળીમાં x અને બીજીમાં y
  x-1=y+1
  and
  2(x+1) = y-1
  ———-
  Hence
  2y= 3x + 1
  આના પરથી x=7 and y=5

 2. પરાર્થે સમર્પણ April 7, 2012 at 11:14 pm

  આદરણીય વડીલ શ્રી આતા

  ના ઉખાણા લખતા રહેજો. અમ જેવા નવા નિશાળીયા ઘણું શીખે છે.

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: