Daily Archives: એપ્રિલ 19, 2012

ડામરના પીપ હારે ડાન્સ !

હિપોપ્પોટેમસ  થી   જાય એવા ભારે શરીર વાળી  બાયડી સાથે  નાચ કરવાનોઆતા નો   વારો ચડ્યો .મ્યુઝીક વાગવા માંડ્યું .અને લોકો નાચ કરવા માંડ્યા  જુવાન છોકરાઓ પોતાની સાથે નાચનાર છોકરીઓને  આમ તેમ ચકરડી ભમરડી કરવા માંડ્યા .પણ આતા  આ  હેડીમ્બાને   કેવી રીતે ફેરવી શકે,  આતા થોડા ભીમ  હતા ?આ બાયડી આતાને ફેરવવા માંડેલી .પણ ઓલો અભી તાબ બચ્ચન  અમેરિકાની બાર્બી ડોલ ને ફેરવતો હોય .એવા આ રાક્ષસી  બાયડી પાહે લાગે .આતાને  એવી ફાળ પડીકે  જો હું આના હાથમાંથી વછૂટી જઈશ તો મારું એકેય હાડકું સાજુ નહિ રહે .એટલે આતાએ  વિનોદ પટેલના ગામના સ્વામી નારાયણ મંદિરના  મુછાળા  હનુમાન દાદાની માનતા માની કે જો દાદા હું  આમાં થી સાજો નરવો  હેમ ખેમ પાર ઉતરૂતો  તમને તલનું તેલ ચડાવીશ અને  વેચાતા લઈને અડદના  દાણા ચડાવીશ . પછી ગમેતેમ થયું હોય દાદાએ મારી વિનતી સાંભરી હોય કે ગમે તેમ  મ્યુઝીક ફર્યું .અને લોકો ધીમી ગતિએ ડાન્સ કરવા લાગ્યા .આપે આવો ડાન્સ જોયો હશે .વાતો કરતા જાય અને ધીમે ધીમે ખસકતા જાય .ઓલો જે પ્રથમ વાળો ડાન્સ હતો ઈમાં  આતાની પાઘડી હેઠી પડી ગઈ ખેસડો નીચે પડી ગયો .પણ ભલું થાજો ઓલા અમિત પટેલનું કે તેણે આતાની   વસ્તુ બધી સાચવી રાખેલી.ઓલી બાયડીને  આતા સાથે એવી મઝા આવી ગએલી કે કેવાની વાત નહિ .. એતો તાનમાં બરાબર આવી ગએલી .આ આતા ણીચા માટી  ઓલીની ડુંટી સુધી માંડ પુગે.  હવે  આ નમણી દેખાવા સારું સ્ક્ન્કેર લોશન  બહુ ચોપડે અને પાછી ઈ આખા શરીરે  ચોપડે , આપણાં બૈરા લોશન તો વાપરે પણ એક નાનકડી બાટલી  બે મહિના ચલાવે જયારે  આ  ગટોરગચ્છ ની મા એક આખું બાક્ષ ત્રણ દિમા  ખલાસ કરે  .એકતો આની ડુંટી  અમદાવાદની ચોખા  ખાંડવા વાળી યુના     ખાંડ ણીયા  જેવડી મોટી     તાનમા ને તાનમાં  આતાનું માથું દબાવ્યું ઈમાં  આતાનું માથું ઈની ડુંટીમાં  સલવાય ગયું .પંછી મ્યુઝીક બંધ થયું   . ડાન્સ બંધ થયો પણ આતા  મોન્જય ગયા એટલે ટાંટિયા  તરફડાવે.  બાયડી એવું સમજી કે આતા હજી નાચ કરે છે . એટલે બોલી હવે નાચ પૂરો થયો છે..પણ સલવાય ગએલા આતા નીકળે કઈરીતે .પછીતો સૌને ખબર પડીકે આતાનું  માંથું  આ બાયડીની ડુંટી મા  સલવાય ગયું છે  .એટલે  માથું કાઢવું કઈ રીતે  એના વિચારે બધા ચડી ગયા . એટલે  જુનાગઢ વાળા શકીલ ને વિચાર આવ્યો કે જો આ  બાયડી નાં  વાહામાં ગેંડો ભેટી મારેતો  આતા બખાક કરતા બાર નીકળી પડે . હવે ગેંડો લાવવો ક્યાંથી?  એટલામાં   કનક રાવલને વિચાર આવ્યો કે હમણાં થોડા દિવસ પેલા  જીવ દયા વાળાઓએ  સરકસમાંથી લાવીને એક ગેંડો ઝૂ મા
મુક્યો છે અને ઝૂ સુપ્રીન ટેંડ મારા ઓળખીતા છે .એટલે અત્યારે  રાતે  ગેંડો કાઢી આપશે . અને બાપુ પછીતો ગેંડો આવ્યો પણ હવે રીંગ માસ્તરનું કામ કોણ  કરે પણ  દયાળુ માણસો પણ હોય છેને ?  રાત્રિ(રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી )   ક્યે  હું રીંગ માસ્તરનું કામ કરીશ આમ આતા ને  વગર મોતે મારવા નહિ દેવાય અને રાત્રી એ અવાજ કર્યો અને ગેંડે  બાયડી ના
વાહામાં ભેટી મારી અને આતા દારૂની બાટલી મા થી બુચ વછૂટે ઈમ આતા વછૂટી ને  જમીન ઉપર  ભડક કરતા  પડ્યા . ગમેતેમ તોય  બાયડી બહુ ભલી આતાને પૂછ્યું  આર યુ ઓક ? આતા ક્યે શું ઓકે જો વધુ વખત  આજ પરિસ્થિતિ મા રહ્યો હોત તો તારી ડુંટી મા ઓકી પડત .
.