દેશીંગાનો ઈતિહાસ

આ પાનાં પર મારા વતન દેશીંગાનો ઈતિહાસ – મને ખબર છે તેમ – પ્રકાશિત કરતાં મને આનંદ થાય છે.

This slideshow requires JavaScript.

————

પ્રકરણ – ૧   આદ્ય સ્થાપકો – રત્નો અને દેવશીંગ

પ્રકરણ – ૨  આહિરો અને સિંધીઓ વચ્ચે ધીંગાણું

પ્રકરણ – ૩  વાણિયા ભાભા

પ્રકરણ – ૪  ચાંદખાં અને ગલાલબુ

પ્રકરણ – ૫  બાપુ અને લાકડાની  ઘોડી 

પ્રકરણ – ૬ હુસેન મામદખાં

પ્રકરણ – ૭  નવરંગખાં બાપુ

પ્રકરણ – ૮  કાનાબાપા

પ્રકરણ – ૯   શુરવીરોના સ્મારક  પાવરીયા

પ્રકરણ – ૧૦  નથુબાપા

પ્રકરણ – ૧૧   શામજી બાપા 

પ્રકરણ – ૧૨   કાનજીબાપા

5 responses to “દેશીંગાનો ઈતિહાસ

 1. Kandoriya Malde September 22, 2012 at 10:06 pm

  dada have ek book banavi lyo..deshingana etihas ni..

 2. MAYUR KANDPRIYA September 27, 2012 at 11:47 pm

  i proud to be one of the part of DESHINGA………………………..

 3. Kandoriya Malde September 28, 2012 at 7:27 pm

  દાદા વધુ ફોટા મારિ પાસે આવ્સે અટ્લે તમને મોકલ તો રેય…….આભાર

 4. aataawaani October 13, 2012 at 5:39 pm

  પ્રિય માલદે, મયૂર અન્ય મિત્રો તમે આપણા ગામને ચમકાવ્યું .ધન્યવાદ દાદા

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: