રંગીન નાગબાપા

છે ને એ પણ ‘આતા’ જેવા રંગીન? 

snake

સાભાર – શ્રી. વિનોદ પટેલ

 

Advertisements

6 responses to “રંગીન નાગબાપા

 1. aataawaani July 16, 2013 at 2:49 pm

  પ્રિય સુરેશભાઈ અને વિનોદભાઈ
  તમે ખરા રંગીન નાગબાપા ગોતી કાઢ્યા . જોતાની સાથે તો તેઓ શરીરના રંગીન છે પણ દિલના પણ રંગીન લાગે છે . જોતાની સાથે મને લાગ્યું કે આ નાગ બિન ઝેરી હોવા જોઈએ . તમેં વધુ શોધી કાઢજો .કે એ ઝેરી છે કે બિન ઝેરી ઝેરી હશે તો પણ ઘાતક નહી હોય . જો તમને તપાસ કરતાં ખબર પડે તો મને કહેજો .

 2. pragnaju July 16, 2013 at 6:52 pm

  Colored Snakes – YouTube
  Colored Snakes grow when lit. Sparklers in-CyberSPACE http://www.sparklers-incyberspace.com
  http://www.youtube.com/watch?v=C3fLeu0SYX4 – Cached
  .Play Video
  Colored Snakes – YouTube
  Sparklers in-CyberSPACE http://www.sparklers-incyberspace.com
  http://www.youtube.com/watch?v=c_NLufOSuig – Cached
  .Play Video

 3. pragnaju July 16, 2013 at 7:06 pm

  અને આ પારખવાની ગાઇડ

  identify snakes:

  California Herps

  Reptiles of AZ

  Herps of WA state

  Snake Guide to FL

 4. Vinod R. Patel July 17, 2013 at 9:11 am

  જાત જાતના અને ભાત ભાત ભાતના રંગ બેરંગી નાગબાપાઓ આ વિડીયોમાં નિહાળો .

  એમના શરીર ઉપરની આવી રંગીન ડીઝાઈનના ચિત્રકારને આપણે સ્મરણમાં રાખવા ન જોઈએ ?

 5. vkvora Atheist Rationalist July 17, 2013 at 7:51 pm

  વાહ વાહ !!! રંગીન નાગ બાપા

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: