Category Archives: અમેરિકા

જવાંમર્દ ક્રેઝી હોર્સ

કોલંબસે અમેરિકા શોધ્યો .એવું કહેવાય છે .ખરેખર તો કોલંબસ india  ભારત આવવા નીકળેલો ,.પણ ભૂલથી અમેરિકા આવી પહોંચેલો  .જયારે એણેઅમેરિકાની ધરતી  ઉપર પગ મુક્યો ત્યારે એણે સમજી લીધેલું કે પોતે india  આવી પહોંચ્યો છે .ત્યારે જે અમેરિકાની આદિ વાસી પ્રજા જોઈ એણે એ ભારતના લોકો સમજી  બેઠેલો . પછી સમય જતા ખબર પડી કે આ ભારત નથી એટલે એલોકો indiyan નથી .પણ એ નામ પડી ગયું જે હજી સુધી ચાલે છે પણ
હવે આ અમેરિકાની આદિ વાસી પ્રજાને અમેરિકન ઇન્ડિયન કહે છે, અને આપણા     ભારતીય લોકો કે જે આ દેશમાં આવી વસ્યા છે .તેઓને ઇન્ડિયન અમેરિકન તરીકે  ઓળખે છે .
આ અમેરિકાની આદિ વાસી પ્રજામાં ઘણી .. જાતિયો છે .જોકે હવે ચોક્ખી  ઇન્ડિયન જાતિ બહુ ઓછા પ્રમાણમાં છે ,બાકી મિશ્ર પ્રજા થઈગઈ છે .ચેરોકી જાતિ ઘણી આગળ પડતી ગણાતી ,એમાં એક siox જાતિ છે .જેનો ઉચ્ચાર સુઉ   કરાય છે .આ સુઉ   જાતિના એક જવાંમર્દ  યુવકની વાત કરવા હું જઈ રહ્યો છું .
એક આ સુઉ  જાતિનો એક માણસ હતો  તે સદાચારી ભક્ત જન હતો .એ ગોરી પ્રજાને પજવતો નહિ .અને એ લોકોની ચીજ વસ્તુ ની ચોરી પણ કરતો નહિ એટલે એ બીજા એની જાતિના લોકોની સરખામણીમાં ગરીબ હતો .તેનો એક દીકરો હતો, તેનું નામ હાસ્કા હતું .એક દિવસ હાસ્કાએ ઘોડા ઉપર સવારી કરી
ઘોડા ને ખુબ દોડાવ્યો . ઘોડો એટલો બધો ત્રાસી ગયો કે  હસ્કાને જુવે અને ઘોડો ફફડી જાય ,ઘોડાને એવી બીક લાગે કે આ મને હમણાં દોડાવશે . એ  પ્રસંગ પછી હસ્કાના બાપે એનું નામ હાસ્કા બદલીને ઇંગ્લીશમાં જેનો અર્થ crazy horse  થાય એવું નામ પોતાની ભાષામાં રાખ્યું .આ પછીથી હાસ્કો crazy horse ના  નામે ઈતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ થયો .
અમેરિકન પ્રજા અંગ્રેજોથી સ્વતંત્ર થયાને લગભગ સો વર્ષ  વીત્યા હશે ત્યારે એક અતિ ક્રૂર બનાવ બન્યો .એમાં એક ગામ જેનો ગુજરાત અર્થ જખ્મીગોઠણ થાય .આગામમાં ગોરા લોકોએ  ભર ઊંઘમાં સુતેલા ઇન્ડિયનોને નિર્દયતાથી મારી નાખ્યા   .આ વાતથી  ક્રેઝી હોર્સને જનુન ચડ્યું .અને ગોરા લોકોને મારી હટાવવાનું પ્રણ લીધું સોરઠની ભાષામાં કહેવું હોય તો ક્રેઝીહોર્સ બહાર વટે નીકળ્યો .ગોરી પ્રજા ત્રાસી ગઈ .અને સરકારે ક્રેઝીહોર્સ ને જીવતો યા મૂવો પકડવા માટે મોટું ઇનામ કાઢ્યું .
ઇનામની લાલચમાં  ક્રેઝી હોર્સનો ખાસ મિત્ર  ફૂટ્યો .એણે ક્રેઝી હોર્સને ફસાવ્યો .તે ખૂટલ મિત્રે ક્રેઝી હોર્સને વાત કરી કે હવે  તારી માંગણીઓ સ્વીકારવા સરકાર તૈયાર થઈછે .માટે તું મારી સાથે ચાલ .ક્રીઝી હોર્સ મિત્ર ની વાત ઉપર વિશ્વાસ  રાખી  તેની સાથે પોલીસ સ્ટેશને ગયો .ત્યાં પોલીસ ક્રેઝી હોર્સને બંદીવાન કરવા ગઈ  એટલે  ક્રેઝી હોર્સ સમજી ગયો કે મારા મિત્રે મારી સાથે દગો કરીને મને ફસાવ્યોછે  એટલે એ મિત્રને મારવા ધસ્યો .એટલે ડયુટી   ઉપરના પોલીસે ક્રેઝી હોર્સને બયોનેટ ઘુસાડીને મારી નાખ્યો. એક વખત કોઈ ગોરે ક્રેઝી હોર્સનો ફોટો પાડવા પ્રયાસ કરેલો ત્યારે  ક્રેઝી હોર્સ  બોલ્યો કે હું તમને મારો પડછાયો આપવા માંગતો નથી .એટલે હાલ ક્રેઝી હોર્સનો ફોટો નથી જયારે  સીટીંગ બુલ, સ્ટેન્ડિંગ રોક  .રેડ ક્લાઉડ હી ડોગ .વગેરે ઈન્ડિયાનો ના ફોટા છે પણ ક્રેઝી હોર્સનો ફોટો નથી .
સાઉથ દકોતા સ્ટેટના માઉન્ટ રાષ્મોર પર્વત ઉપર  પ્રેસિડેન્ટ લિંકન વગેરે પ્રેસીદેન્તો વગેરેની મૂર્તિઓ કોતરેલી છે .તે જોવા  જાઓ ત્યારે વચ્ચે એક પર્વત ઉપર ક્રેઝી હોર્સનું સ્મારક કોઈ ક્રેઝી હોર્સ નો ચાહક બનાવી રહ્યો છે .વીસ વરસ કરતા વધુ સમયથી કામ ચાલુ છે .આ સ્થળની મુકત લેવાની ફી વીસ ડોલર હતી હવે કદાચ વધુ હશે .શાહ્બાશ  જવાંમર્દ  ક્રેઝી હોર્સ  તારી હિન્દીમાં મુવી બનાવવાની મને ઈચ્છા થઇ જાય છે.