Daily Archives: મે 18, 2016

ઓબામાના દુરથી દર્શન કર્યાં ,અને ઈના મોઢાની સાંભળ્યું પણ ખરી .

image1IMG_0800IMG_1086IMG_0797

 મારી પૌત્રી  તાન્યા નું  ગ્રેજ્યુએશન હોવાથી  અને આ વખતે  રટગર  યુનીવર્સીટી  એ  પ્રેસિડેન્ટ  ઓબામાને  આ પ્રસંગે  ખાસ તેડાવેલો હોવાથી  અમો સહુ  ત્યાં  ન્યુ જર્સી ગએલા  હજારોની સંખ્યામાં  વિદ્યાર્થીઓ અને  એના સગાં વ્હાલાં હોવાથી  જબરી ભીડ હતી  .  એટલે સ્થાન ઉપર  જવાની  સંખ્યામાં કાપ મુકેલો  , પણ હું વ્હીલ  ચેર વાળો હોવાથી  મારી સાથે  મારો પુત્ર દેવ અને એની પત્ની રેશ્મા  આવી શકેલાં અને અમને જગ્યા પણ સારી મળેલી   .  ડેવિડ અમને  સહુને  ટે ને સી થી  8 કલાકની રાઈડ કરીને  લઇ ગએલોપણ એમને      કોઈને સ્થળ  ઉપર  જગ્યા મળેલી નહિ   . એટલી બધી સિક્યુરીટી હતી કે કહેવાની વાત નહી   .  વ્યક્તિગત માણસોને પણ બહુ ચોકસાઈ થી ચેક કરતા હતા  . કારને પાર્ક કર્યા પછી  એ જગ્યાએથી  યુની  , ની બસ  સ્થળ  ઉપર લઇ જતી હતી  . અમો મારા માટે  નવી ખરીદેલી વ્હીલ ચેર  ની   જરૂર નહી પડે એમ સમજીને સાથે નહી  ગએલા  પણ  અમુક ઠેકાણે  ખાસ જરૂર હોવાથી  મારા દીકરા દેવને  મિત્રોએ વાપરવા માટે આપેલી  આવી વ્હીલ ચેર પણ  ચાર પાંચ ભેગી થઇ ગએલી એમાંની અમને ઠીક લાગેલી  એ વ્હીલ ચેર સાથે લઇ ગએલા  .
 પ્રેસિડેન્ટ  નું આખું નામ આ પ્રમાણે છે  . બર્રાક હુસેન  ઓબામા છે  .  અમાના બર્રાક અને હુસેન  અરબી ભાષાના શબ્દો છે  .  જેમાં બર્રાક માંથી બરાક  રાખ્યું  બર્રાક નો અર્થ થાય છે  .ચમકેલો  , ચાલાક  ,   હોશિયાર  ,  બહુજ સફેદ  .   તેજ રફતાર  , શીઘ્ર ગામી   . એવા અર્થો નીકળે છે   ,અને હુસેન  હજરત મહમદ  સાહેબના દૌહિત્ર  જે બે હતા  એમના એકનું નામ હુસેન  અને બીજાનું નામ  હસન  હતું  . આ બન્ને ભાઈઓ  ઈરાકના કરબલા  શહેરમાં  કાફીરો સાથેના  યુધ્ધમાં   શહીદ  થઈ ગએલા   ,  ઇસ્લામના શિયા  સંપ્રદાયના લોકો આ બન્ને  ભાઈઓને  ખુબજ શ્રદ્ધા પૂર્વક  મોહરમ  મહિનામાં  શોક વ્યક્ત કરે છે  .  એનો તાજીયો કાઢવામાં આવે છે   . અમદાવાદમાં   પહેલો  તાજીયો  આ શિયા  મુસ્લિમ ભાઈઓ કાઢે છે  , એ બહુ સુંદર કલામય હોય છે  .  આ તાજીયાના જુલ્સ વખતે શિયા ભાઈઓ  પોતાના બાવળામાં  લોહીના ટશિયા ફૂટી જાય ત્યાં સુધી જોર જોરથી કૂટે છે   . કેટલાક શહેરોમાં  લોખંડની  સાંકળોમાં ખુલ્લી છરીઓ બાંધી  અને પછી  પોતાની પીઠ ઉપર  મારે છે ત્યારે લોહીની ધારાઓ નીકળે છે  .  ભારતના બનારસ શહેરમાં  શિયાઓની ખુબ વસ્તી છે   .  શહનાઈ વાદક   બીસ્મીલ્લાખાન  શિયા સંપ્રદાયનો હતો   .  હમણાની મને ખબર નથી પણ જુના વખતમાં  બનારસમાં  તાજીયા આગળ ખુલ્લી તલવારો  સાથે  હિંદુ  તૈલી  એટલેકે ઘાંચી   ચાલતા
 અમદાવાદમાં  સહુ પ્રથમ તાજીયો  હિંદુ ધોબીનો નીકળતો જે હવે બંધ છે  .
કેટલાક  હિંદુઓ પોતાના બાળકોને  તાજીયા આગળ  લોટા   ળે છે  . એ એટલા માટે કે  પોતાનું બાળક સાજુ નરવું રહે  . એક  વાત મેં એવી સાંભળેલી કે  જ્યારે  હુસેન અને હસન બેય  ભાઈઓ ધર્મને  ખાતર   લડી રહ્યા હતા  . પછી દુશ્મનોથી બચવા  ઘાસની ગંજીમાં છુપાઈ ગએલા  . ત્યારે તેને શોધી રહેલા  દુશ્મનોને  કાચંડા  એ  ગંજી ઉપર ચઢીને પોતાનું  માથું હલાવીને  ઈશારો કરેલોકે તમે જેને શોધો છો એ અહીં  છુપાએલા  છે  .  અને પછી  હુસૈન અને હસન  બન્ને ભાઈઓને  દુશ્મનોએ શોધી કાઢ્યા   . અને મારી નાખેલા  . હા લ  કેટલાક ગામોમાં  તાજીયા આગળ કાચંડો મારીને લટકાવવામાં આવે છે  . દેશીંગા બાબી મુસલમાન દરબારના કુંવર   કાચિંડા ને જોતાની સાથેજ  મારી નાખતા મેં નજરે જોયા છે  .
સ્થળ ઉપર  ઓબામાનું આગમન થતા પહેલાં  સ્થાનિક પોલીસના  હેલી કોપ્ટર  પછી  આર્મીના હેલી જુદિ જુદી  દિશાઓથી આવી  સ્થળ   ઉપર  ચેકિંગ કરી ગયા  . એમાં ક્યાં હેલી કોપ્ટરમાં  ઓબામા આવી પહોંચ્યો એની કોઈને  (મારા જેવાને ) ખબરજ નો પડી પછી  ઓબામાએ  ભાષણ  આપ્યું  અને લોકોએ  હસીને વાહ વાહના પોકારો કરીને  તાળીઓ પાડીને સ્વાગત કર્યું  .  બસ પછી સમય પૂરો થયો અને  ઓબામાએ વિદાય લીધી અને આજ ઓબામા  જન્યુઅરિ 20017માં   “ઉતર્યો અમલદાર  કોડીનો ” થઇ જવાનો  એક દોહરો છે કે   ”
માગણ  મેંલે લુગડે વૈશ્યા  જોબન વેણ 
કામેથી ઉતર્યો   કામદાર ઈ લાગે દેખીતા દેણ   દેણ = અર્ધું પર્ધુ  બળેલ  મડદું