લાગણીની થેરાપી…rekha patel

Source: લાગણીની થેરાપી…rekha patel

Advertisements

2 responses to “લાગણીની થેરાપી…rekha patel

 1. Vipul Desai February 2, 2016 at 7:54 am

  મુ.આતા,
  મને તો શરૂઆતમાં એમ જ લાગ્યું કે વિક્રમસિંહનું પાત્ર તમને મળતું આવે છે. બંને નાં જીવનમાં ઘણી સામ્યતા લાગે છે. શું કયો છો આતા?

  • aataawaani February 2, 2016 at 8:05 am

   प्रिय विपुलभाई देसाई
   अरे हुँ तो विक्रम सिंहनी बराबरी न करी शंकु . एतो महान गवैया . मनेतो संगीतनु कशु ज्ञान नथी .

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: