એક મહિના બાદ

Source: એક મહિના બાદ

Advertisements

4 responses to “એક મહિના બાદ

  1. રીતેશ મોકાસણા January 27, 2016 at 7:31 am

    આતા, પ્રણામ ! આપના આશીર્વાદ થકી આગળ વધેલી મારી ફિલ્મ હવે 26 મી ફેબ્રુઆરી એ સિનેમા ઘરોમાં આવશે. સૌ વાચકો, શુભેચ્છકો અને દર્શકો થકી એ ઉજળી થશે !

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: