તેલ કાઢી નાખ્યું (હાસ્યલેખ)

Source: તેલ કાઢી નાખ્યું (હાસ્યલેખ)

Advertisements

7 responses to “તેલ કાઢી નાખ્યું (હાસ્યલેખ)

 1. aataawaani January 26, 2016 at 1:09 pm

  अरे रितेश क्या वात है अबतो तू मेरी बहुत क़रीब आ गया मुझे बड़ी ख़ुशी हुई अब तो तुझे जब चहु तब मिल सकता हूँ

  • રીતેશ મોકાસણા January 26, 2016 at 8:48 pm

   આતા, તમે મારો હાસ્ય લેખ અહિયાં મુક્યો તે બદલ આભાર.લખવામાં પણ તેલ નીકળી જાય છે !!!

   • aataawaani January 27, 2016 at 6:29 am

    प्रिय रितेश
    लखवामा पण तेल निकली जाय छे इ तारी वात तददन साची छे . एमाय तारा जेवा अनेक प्रवृति वालाओनु मोन्घु तेल निकलतु होय छे .

   • aataawaani January 27, 2016 at 6:59 am

    प्रिय रितेश
    तारी मुविनो डंको वाग्वा माँड्यो हवे वधुने वधु वाग्वा माँड्यो . तारी अने तारा मदद्गारोनी कदर थई रही छे .; एत्थी में फुला नही समाता .
    अने आपणे ” ऑलवेज रहीशु साथे ” अने मारा आशीर्वाद तारी साथे छे .

 2. અનુરાગ January 26, 2016 at 9:34 pm

  તેલ કાઢી નાખ્યું 🙂

  • aataawaani January 27, 2016 at 6:20 am

   प्रिय अनुरागभाई
   मने गुजरती अक्षरोंमा मारू लेप टॉप लखवा नथी देतु .
   तमे मारा लेखो वाँचो छो . एथी मारो लखवानो उत्साह वधे छे .

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: