ખડ સુક્યા બાવળ બળ્યા થોરીયાય સુકાણાં કીએ અપરાધે મેહુલા તમે અમ પર કોપાણાં .

Advertisements

2 responses to “ખડ સુક્યા બાવળ બળ્યા થોરીયાય સુકાણાં કીએ અપરાધે મેહુલા તમે અમ પર કોપાણાં .

  1. pragnaju February 24, 2015 at 12:06 pm

    અત્યારે ઉત્તર કોરિયામાં છે. હા, ત્યાં માણસ, માણસને ખાઇ રહ્યો છે. કુદરતી નહીં પરંતુ માનવસર્જિત દુકાળને કારણે અહીં 10000થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે. તો કેટલાયે ભૂખમરાને લીધે પોતાનાં સંતાનોને જ ફાડીફાડીને ખાવા માંડ્યા છે. ત્યાં માણસ, માણસને ખાઇ રહ્યા હોવાનાં ધ્રુજાવી દે તેવી ઘટનાઓ સામે આવી છે.

    • aataawaani February 24, 2015 at 9:40 pm

      પ્રિય પ્રજ્ઞા બેન છપ્પનિયા દુકાળમાં પોતાના બાળકોને ખાઈ ગયાના દાખલા બનેલા છે .

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: