આતાના યુવાન(!) મિત્રો

સાભાર – શ્રી.સુરેશ કાન્ત પટેલ ( ન્યુ જર્સીના  એવણ પણ ૬૫ + તો હશે જ ! )

આ સ્લાઈડ શો જુઓ- માત્ર ૨૦ જ યુવાન(!) મિત્રો છે – કોઈ ૭૦થી કમ નથ ! કોઈ દોડે છે; કોઈ  તરે છે; કોઈ ઘોડે ચઢ્યા છે ; તો વળી કોઈ શરાબની લિજ્જત માણે છે.

This slideshow requires JavaScript.

આતા એકલા નથ! આવા તો ઘણાય મિત્રો છે.

એમની આખી 'ફેસબુક' આ રહી !

એમની આખી ‘ફેસબુક’ આ રહી !

Advertisements

One response to “આતાના યુવાન(!) મિત્રો

  1. pragnaju December 2, 2014 at 5:10 pm

    માત્ર ૨૦ જ યુવાન(!) મિત્રો છે
    નસીબદાર

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: