આતા કેટલા ભાગ્ય શાળી છે કે તેને જહરીલા નાગ વીંછી પ્રેમ કરે છે

Advertisements

5 responses to “આતા કેટલા ભાગ્ય શાળી છે કે તેને જહરીલા નાગ વીંછી પ્રેમ કરે છે

 1. Suresh Jani October 28, 2014 at 6:29 pm

  દાઢી વગરના આ કાકા કોણ છે? અમારા આતા આ નૈ !!!

  • aataawaani October 28, 2014 at 11:21 pm

   પ્રિય સુરેશભાઈ
   અ તમારા આતા છે જે ને વીંછી ચુંબન કરવાની કોશિશ કરે છે . દાઢી નથી એટલે .પણ અત્યારે દાઢી છે ત્યારે ?

   • aataawaani October 28, 2014 at 11:49 pm

    પ્રિય સુરેશભાઈ ચોમાસાની ઋતુને અઢી અક્ષરની કેમ કહેવાય એ મને સમજાવો કૃપયા

 2. pravinshastri October 29, 2014 at 9:35 am

  આતાજી ભજન સાંભળવાની મજા આવી. સાચ્ચું કહું તો મને તો દાઢીવાળા આતા જ ગમે. તમે ગમે તે કહો પણ મને તો સાપ વિંછીંની બીક લાગે જ છે. એ બાબતમાં હું ડરપોક છું.

  • aataawaani October 29, 2014 at 5:57 pm

   પ્રિય પ્રવીન્કાંત શાસ્ત્રી ભાઈ

   મને પણ મારી દાઢી બહુ ગમે છે .મારી મિત્ર છોકરીએ હું હોસ્પીટલમાં હતો ત્યારે દાઢી કઢાવી નાખવાનો હુકમ કરેલો એ વાત મેં કરી છે .પછી એણે જ મને કીધું કે હવે દાઢી નો કઢાવતા .દાઢીના કારણે તમારા ઉપર મને બહુ હેત આવે છે માન આવે છે મારા ગ્રાન્ડ સન રાજીવને મારી દાઢી બહુ ગમે છે .
   राजीव को मेरी दाढ़ी बहुत पसंद आई
   उसीका मान कहना हमने फिरसे उगाई

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: