બાળ આતા

આતા બાળક હતા, ત્યારે આવા હશે !

cc1

cc2

——-

cc3

Advertisements

2 responses to “બાળ આતા

 1. Vinod R. Patel July 7, 2013 at 4:16 pm

  જળ કમળ છાંડી જાને બાળક , સ્વામી મારો જાગશે

  જાગશે તને મારશે મને બાળ હત્યા લાગશે

  નથી નાગણ હું માર્ગ ભૂલ્યો …………..

  • હિમ્મતલાલ July 7, 2013 at 10:04 pm

   પ્રિય વિનોદભાઈ
   આ બાળક નાગ સાથે રમે છે .એટલો હું નાનો નોતો જયાર થી હું નાગદેવતા સાથે ખેલતો ત્યારે મારી ઉમર બારેક હશે .અને એપણ મારા માબાપથી છાનાં અત્યારે તો હું સર્પ વિષે ઘણું જ્ઞાન ધરાવું છું .એમ કહી શકાય .. એટલું ચોક્કસ કે નાગ સિવાયના બીજા સર્પ સાથે આવી રીતે રમી નો શકાય .નાગ કાતિલ ઝેરી હોય છે . નાગને દેવ કેમ કહે છે એની મને ખબર છે ..ચિત્ર વાળા બાળકનો મેં વિડીઓ જોયો છે .એમાં છેલ્લે નાગ કંટાળીને ભાગી જાય છે .

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: