આભાર ‘વેબ ગુર્જરી’

વેબ ગુર્જરી દ્વારા અપાયેલ સન્માન પત્ર

??????????

Advertisements

8 responses to “આભાર ‘વેબ ગુર્જરી’

 1. Kandoriya Malde June 4, 2013 at 12:36 am

  wah deshinga nu gaurav wah dhnya 6 aataa tamne

  • હિમ્મતલાલ June 6, 2013 at 7:07 am

   પ્રિય માલદે દેશીન્ગા મારે કારણે ચમકે એ માટે હું મારો જન્મ સફળ માનું છું અને તમારા જેવા મારા માટે ગર્વ લ્યે એ મારી ઉત્સાહ પ્રેરક મારો અમુલ્ય ખજાનો છે . આતા

 2. Ritesh Mokasana June 5, 2013 at 11:23 pm

  જરા પણ નવાઈ ના લાગે તેવું કાર્ય વેબ ગુર્જરી દ્વારા થયેલ છે. આપણી તંદરુસ્તી ને તમારું લખાણ ખુબજ મજબુત હજો ! …………રીતેશ મોકાસણા

 3. હિમ્મતલાલ June 6, 2013 at 7:11 am

  પ્રિય રીતેશ તમારા જેવા યુવકોનો ઉત્સાહજ મારામાં જુવાની જેવું ખમીર ઉત્પન્ન કરે છે .તમારો ઘણો આભાર

 4. kuldip mehta June 6, 2013 at 7:45 pm

  ohhhh… this is my nanajee i just want to be like my grandpaa

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: