એરિઝોનાનો અઘોરી ભૂતનાથ

હેપી હેલોવીન , આતા !

 

અને આ રહ્યા ભૂતનાથ … ભૂતની હારે !

Advertisements

5 responses to “એરિઝોનાનો અઘોરી ભૂતનાથ

 1. yuvrajjadeja November 1, 2012 at 3:09 am

  જામો પડે છે બાકી 🙂

 2. pragnaju November 1, 2012 at 6:14 am

  હેપી હેલોવીન , આતા !
  અઘોરનો અર્થ છે જે ઘોર અર્થાત બિભત્સ નથી તે. એટલે કે અઘોરી તે લોકો હોય છે જે સંસારની કોઈ પણ વસ્તુઓને ઘોર એટલે કે બિભત્સ નથી માનતા. આ માટે ન તો તે કોઈ વસતુથી ધૃણા કરે છે અને ન પ્રેમ પણ. તેના મનમાં દરેક સમયે એક જ ભાવ સ્થિત હોય છે.
  – અઘોર તાંત્રિક સ્મશાનમાં જ તંત્ર ક્રિયાઓ કરે છે. તેનું માનવું છે કે સ્મશાનમાં જ શિવનો વાસ છે. અઘોરી સ્મશાન ઘાટમાં ત્રણ રીતે સાધના કરે છે.વપીઠની પૂજા કરવામાં આવે છે. તેના પર ગંગાજળ ચઢાવવામાં આવે છે. અહીં પ્રસાદના રૂપમાં પણ માસ મદિરાની જગ્યાએ માવો(દૂધનો) ચઢાવવામાં આવે છે. અઘોરી લોકોનું માનવું છે કે લોકો

  જે દુનિયાદારી અને ખોટા કાર્યો માટે તંત્ર સાધના કરે છે તે અંતમાં તેનું અહિત કરનારી હોય છે.

  • jjkishor November 1, 2012 at 6:42 pm

   એને વામપંથીઓ પણ કહે છે. રાજકારણમાં ડાબેરીઓ ઉગ્ર ગણાય છે.
   વામમાર્ગીઓમાંના કેટલાક (?) કાનફટ્ટા હોય છે. ચીરાયેલો કાન નીશાની હોય છે. યોગમાર્ગની આ શાખા થોડીક ઉફરી ચાલની ગણાય. તેઓ અત્યંત લાંબું આયુષ્યવાળા હોય છે.

   આ ફોટામાં આતા અઘોરી કરતાં તો કૅટવૉક કરતા વધુ લાગે છે !! આતા વિવિધરંગી મહાનુભાવ છે.

 3. vimala November 1, 2012 at 7:16 am

  હેપી હેલોવીન , આતાને અને હા.દ. પરિવારના દરેક સભ્ય અને વાચકોને પણ.

 4. aataa November 2, 2012 at 11:34 am

  મારી સાથેના ફોટામાં દેખાય છે એણે મોરું પહેર્યું ન હોય તોય ભૂત જેવો દેખાય છે .

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: