કાઠિયાવાડી કાકા – કચ્છી ભત્રીજાની હારે !

હિમ્મતલાલ જોશી અને હિતેશ દેસાઈ – ફિનિક્સ , એરિઝોના

Advertisements

4 responses to “કાઠિયાવાડી કાકા – કચ્છી ભત્રીજાની હારે !

 1. aataawaani October 29, 2012 at 10:10 am

  સુરેશભાઈ તમે બધા દીકરાઓ અને ભત્રીજો ભેગા થઈને જલસા કરવો છો તો શામાટે હિંમતલાલ જલસા ન કરે ?
  પણ એક ફિલીપીન્સની ડોસીમાએ જલસો કરાવ્યો, એ વાત કહું છું. પણ તમે કોઈને . એ વાત કહેતા નહિ . હો .તમારી મોટી બહેનને કે તમારા મોટા ભાઈઓને પણ .
  વાત એ છે કે આજે એકબાઈ મારા માટે ખાવાનું લઇ આવી તાડ પત્રીમાં વીંટીને રાંધેલું હતું .શાનું બનાવેલું છે. એમ મેં પૂછ્યું .તો જવાબ આપ્યોકે કુમળા શ્રીફળનો ગર્ભ એનું દૂધ .અને બીજું તે બોલી એ હું એ વખતે બરાબર સમજ્યો નહિ .પછી જયારે વાતોએ વળગી ત્યારે હું સમજ્યોકે લાલ રંગની રુંવાટી વાળા કૂતરાની ચરબી . પણ હવે શું થાય .એતો હજમ થઇ જશે ગુરુ આમાં મને પાપ લાગીજય ખરું ?

  • સુરેશ જાની October 29, 2012 at 10:16 am

   ગુરુ આમાં મને પાપ લાગીજય ખરું ?
   ————-
   श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदूक्तम् ग्रन्थ कोटिभिः
   परोपकारः पूण्याय, पापाय परपीडनम् ।

   • aataa November 2, 2012 at 11:53 am

    તોટો પછી ગુરુએ કીધું એ પ્રમાણે મને પાપ નહિ લાગે કેમકે મેં કોઈને પીડા આપી નથી .
    મારો પરમ સ્નેહી શિકારી દોસ્ત આ વખતે પોતાના નાના દીકરાને સાથે શિકારે લઇ ગયો હતો પણ બંને બાપ દીકરો ધોએલ મૂળા જેવા પાછા આવ્યા પહેલી વખતે તેના મોટા દીકરાને લઇ ગયો હતો .તે વખતે તેના મોટા દીકરાએ એક મોટો સાબર પાડી દીધેલો .

 2. pravinshastri November 2, 2012 at 12:59 pm

  जीवो जीवस्य कारणम.

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: