જીવનમાં ઉપયોગી નિવડે એવાં સુવાક્યો

સંગ્રહ કરવા  જેવાં ત્રણ  વાના  1સદમિત્ર 2 સંતોષ 3સાદાઈ *****વિવેકના  ત્રણ સ્તમ્ભ 1સભ્યતા  2નમ્રતા 3 અને વાણીની મધુરતા ******જ્ઞાન મેળવવા ત્રણ સાધન

1     વાંચન 2નિરીક્ષણ  3વાતચીત ******મિત્રતા  કરવાના  ત્રણ પ્રકાર 1મળતાવડાપણું 2સંપ 3 સત્કાર *****જગમાં પૂજવા લાયક ત્રણ  1 પરમેશ્વર  2માબાપ અને ગુરુ વર્ય

જગતમાં  મોટાઈ આપનારા ત્રણ 1ઉદારતા 2પ્રભુ ભક્તિ 3ઉદ્યોગ *****સુખે સુનારાં ત્રણ 1 સજ્જન 2સંતોષી 3 સંત *****જો કાબુમાં રાખીએ તોજ સુખી થવાય 1સ્વભાવ 2જીભ 3

ચાલ ચલગત ****આ ત્રણ થી સદા દુર રહો 1દુર્જન 2દર્દી 3દુશ્મન *****ધનની ગતિ ત્રણ પ્રકારે થાય 1દાન 2ભોગ 3નાશ ****સ્વાશ્રયે જીવનાર ત્રણ 1સિંહ 2શુરવીર 3સત્પુરુષ *****નિરોગી રાખનાર ત્રણ 1સ્વચ્છતા 2શારીરિક કસરત 3સાદો ખોરાક *****આળસુ રહેવાથી ત્રણ વસ્તુનો નાશ 1અક્કલ 2આનંદ 3અભ્યાસ

Advertisements

2 responses to “જીવનમાં ઉપયોગી નિવડે એવાં સુવાક્યો

 1. Vinod R. Patel October 1, 2012 at 5:54 pm

  ખરેખર ,જીવનમાં ખુબ જ ઉપયોગી થાય એવા આ બધાં સુવાક્યો આતાજીએ આપ્યાં છે.આભાર તમારો આતાજી.સૌએ ગાંઠે બાંધવા જેવાં સુવાક્યો છે.

  • aataawaani October 1, 2012 at 6:36 pm

   વિનોદભાઈ તમે મારા હિતચિંતક અને ઉત્સાહ વર્ધક છો તમારો ઘણો આભાર

     Ataai ~sacha hai dost hagiz juta ho nahi sakta   jal jaega sona firbhi kaalaa ho nahi sakta                Teachers open door, But you must enter by yourself.

   ________________________________

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: