મનમોજી કાનો વનરાતે વનમાં

મનમોજી કાનો વનરાતે  વનમાં એકલો ફરે એકલો ફરેને ગાયુ રેઢીયું  ચરે …….મનમોજી  1

નંદ જસોદાને  માખણ ઘણેરા હેજી તોએ  માખણ ખાવાને ચોરીયુ કરે …………મનમોજી  2

પાણી ભરવાને કાજે જાય ગોપી જમના હેજી એની મટકી ફોડવાના ધંધા કરે ..મનમોજી 3

મય વેચવાને જાય  ગોપી મથુરા હેજી એનું દાણ ઉઘરાવવાને  આડો ફરે ..મનમોજી …4

નાગી પુગી ગોપી નાવા પડે ત્યારે વસતર ઉપાડીને ઝાડવે ચડે ………….મનમોજી ..5

“‘આતા “અતાઈને  ધૂન આવે ત્યારે હેજી ઈતો ગીત બનાવીને ગાતા ફરે …મનમોજી ..6

One response to “મનમોજી કાનો વનરાતે વનમાં

  1. પરાર્થે સમર્પણ સપ્ટેમ્બર 20, 2012 પર 10:36 એ એમ (am)

    આદરણીય વડીલ શ્રી આત્તા,
    મનમોહક કનેયાની સુંદર સ્તુતિ વર્ણવી છે.
    ઘણા સમયથી કોમ્પ્યુટરમાં મોટો ખોટકો હોવાથી આપના બ્લોગ પર આવી શક્યો નથી તે બદલ માફ કરશોજી

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: