મનુભાઈ ત્રિવેદી “ગાફિલ “ની ગઝલ

જુદી જિંદગી છે   મિજાજે મિજાજે

જુદી બંદગી  છે નમાજે  નમાજે …..1

છે એક સમંદર થયું એટલે શું

જુદા છે મુસાફર જહાજે  જહાજે …..2

ભલે હોય એકજ તારેથી વ્હેતા

છે સૂરો જુદેરા રિયાજે  રિયાજે …….3

જુદા અર્થ છે શબ્દોના બોલવા પર

છે શબ્દોય જુદા  અવાજે અવાજે ….4

જીવન જેમ જુદાં છે કાયા પણ જુદી

છે મનુષ્યોય  જુદાં જનાજે  જનાજે ….5

હટી જાય ઘૂંઘટ  ઢળી  જાય ઘૂંઘટ

જુદી પ્રિત જાગે મલાજે મલાજે ……..6

તમે કેમ “ગાફલ “હજુ છો એ ગાફલ

જુવો દુનિયા બદલે  તકાજે  તકાજે ….7

Advertisements

2 responses to “મનુભાઈ ત્રિવેદી “ગાફિલ “ની ગઝલ

  1. pragnaju September 5, 2012 at 5:00 am

    તમે કેમ “ગાફલ “હજુ છો એ ગાફલ

    જુવો દુનિયા બદલે તકાજે તકાજે ….7

    વાહ

  2. sugha bapodara July 1, 2014 at 2:23 am

    kavi gfil ni ghazalo ni moj aneri chhe,

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: