Daily Archives: સપ્ટેમ્બર 5, 2012

મનુભાઈ ત્રિવેદી “ગાફિલ “ની ગઝલ

જુદી જિંદગી છે   મિજાજે મિજાજે

જુદી બંદગી  છે નમાજે  નમાજે …..1

છે એક સમંદર થયું એટલે શું

જુદા છે મુસાફર જહાજે  જહાજે …..2

ભલે હોય એકજ તારેથી વ્હેતા

છે સૂરો જુદેરા રિયાજે  રિયાજે …….3

જુદા અર્થ છે શબ્દોના બોલવા પર

છે શબ્દોય જુદા  અવાજે અવાજે ….4

જીવન જેમ જુદાં છે કાયા પણ જુદી

છે મનુષ્યોય  જુદાં જનાજે  જનાજે ….5

હટી જાય ઘૂંઘટ  ઢળી  જાય ઘૂંઘટ

જુદી પ્રિત જાગે મલાજે મલાજે ……..6

તમે કેમ “ગાફલ “હજુ છો એ ગાફલ

જુવો દુનિયા બદલે  તકાજે  તકાજે ….7