માંમૈયો માતંગ #૨

મામૈયા માતંગના  થોડાક દોહરા
કુંવર વિક્નીંડા કાઠયું, રા ` વીકનીડા  ઘાહ     વિકાનીન્ધા = વેંચશે ઘાહ = ઘાસ ન્યા= ઇન્સાફ
માંમૈયો માતંગ ચ્યે નાણે વિકંધા  ન્યા   ૧
ખચરડા ખીર ખાયન્ડા  તગડા ઈંડા    તાજી      ખચર ડા  = ખચ્ચર ખીર = દૂધ   તાજી =અસલી ઘોડા ઉત્તમ જાતિના ઘોડા   વડા =મોટા  વેહી=બેસી પાજી =નાલાયક
વડા માડુ વેહી રોંધા  પૂછા ઇન્ધા પાજી  ૨
સને જીવેજી સરમ ન રોંધી નરોન્ધી મનમે મેર
ધન ખર્ચે  ધર્મી ચવાંધા  કંધા વડેસે વેર  ૩           સને જીવ =  ગરીબ લોકો    મેર = મહેર ,દયા ,.અનુકંપા
મેડીયું પાડેને મારગ થીંદા ,કબરમેથીંદા ઘર            રસ્તા પોળા કરવા ઊંચા ઊંચા મકાનો પાડી નાખવામાં આવશે અને મોટા શહેરોમાં  ગરીબ લોકોને રહેવા ઘર નહિ મળે એટલે કબ્રસ્તાનમાં                                                       લોકો કબર સ્તાનમાં  ઝુંપડા બાંધીને  એમાં રહેશે.

અસ્ત્રી વેહંધી  તખત પે જાળી લોદીન્ડે નર  ૪

Advertisements

3 responses to “માંમૈયો માતંગ #૨

 1. અશોક મોઢવાડીયા January 14, 2012 at 12:28 am

  આતા માફ કરજો પણ હેવ હું તમારું થોડુંક માથું તો ખાઇહ જ !!!
  પેલી વાત ઈ કે, આપણાં આ ઈન્ટરનેટ ઉપર ગુજરાતી સાહિત્યને સાચવી શકાય, સૌને તેની જાણ મળે ઈ માટે વિકિ વારાવ એક પ્રકલ્પ હલાવે છે. ઈનું નામ છે “વિકિસ્ત્રોત”. (http://wikisource.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%96%E0%AA%AA%E0%AB%83%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%A0:%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AB%80) ઈમાં અમે ઘણાંક ભાઈબંધુ ભેળા મળી આવું પ્રાચિન સાહિત્ય, યથા શક્તિ, યથા મતિ, મેલીયે છીએ. અખો, નરસિંહ, મીરાંબાઈ એમ ઘણુંક ભેળું કર્યું છે. આપ જેવા જાણકારનો સથવારો મળશે તો હજુ કંઈક આગળ કામ થાહે. તો હેવ એક વિનતી કરાં કે આ ’મામૈયો માતંગ’નાં જે દોહા આપ પ્રસિદ્ધ કરો છો તેને, આવનારી પેઢીના જ્ઞાન માટે, આ વિકિસ્ત્રોત પર, અર્થ સહીત, પ્રગટ કરવાની મંજૂરી આપો. (ઈમાં કૉપીરાઈટ વાળી રચનાઓ ન મેલી શકાય, આવું પ્રાચીન સાહિત્ય કે લેખકની મંજૂરી વાળું સાહિત્ય જ મેલી શકાય એવી આડ મેલેલી છે.)

  અને જો આપ આ મંજૂરી આપો તો પછી નો હમજાય ઈનો અર્થ આપને પુછવાની (અને ઈમ માથું ખાવાની !!) પણ મને મંજૂરી આપો ! આપ જેવા વડિલ નેટ જગતને સાંપડે એ ખરેખર તો નેટ જગતનું અહોભાગ્ય ગણાય, અને આ માટે શ્રી.સુરેશદાદાનો આભાર તો માનવો પડે જ.

  (“જાળી લોદીન્ડે નર” આનો અરથ કાંઉ ઈ સમજાવવા વિનતી.) આભાર.

  • aataawaani January 14, 2012 at 4:08 am

   વલ્હા (પ્રિયને લાડથી બોલાવ્વાનોશબ્દ)અશોક તું અને સુરેશ જીવા ભેગા થેને મારી ઉમર ભુલાવી દેહો . જલી લોનડીડે નર ” જૂની રાજા ની મુવી જોશો તો તેમાં તમને રાજા સિંહાસન ઉપર બેઠો હોય ,એના ઉપરના ભાગમાં એક લટકતા લાકડીમાં ભરાવેલા,પડ દા જેવું હોય એને દોરી બાંધેલી હોય . આ દોરી દુર નીચે ગઈ હોય .એ દોરીને એક પુરુષ ખેંચતો હોય ,એટલે સિંહાસન ઉપર બેઠેલા બાપુને હવા આવે . ઉપર જે પડ દા જેવો પંખો હોય એને જલી કહેવાય અને એને હલાવવાની ક્રિયાને લોડી કહેવાય .

   સિંધી ભાષામાં ઘોડિયામાં સુતેલા બાળકને હીંચકો નાખવાનું કહેવાનું હોય તો “લોડો વીઝ “એવો શબ્દ વપરાય . હેવ હમજેગો કે નૈ. એક વાત કહેવાની હતી એ હું ભૂલી ગયો .એ હવે કહું છું . વાહો કંધો નો અર્થ મને લાગે છે કે તું નથી સમજ્યોવાહો કંધો એટલે . વાંહો કરવો આપણી બાજુ સ્ત્રીઓ એકબીજી ને વાહો એટલે પીઠ ને ચોળી દેતી હોય છે . આક્રીયાને “વાહો કર્યો ” કેવાય . અશોક તું તારી જાતને ખુબજ આગળની કક્ષાએ પહોંચાડીશ એવી મને શ્રદ્ધા છે पूछता नर पंडिता:  Ataai ~sacha hai dost hagiz juta ho nahi sakta   jal jaega sona firbhi kaalaa ho nahi sakta Teachers open door, But you must enter by yourself.

   ________________________________

  • aataawaani January 14, 2012 at 8:59 am

   અશોક તમે જુવાનીયાઓ મારી કદર કરો છો, મને પ્રોત્સાહન આપો છો .હું તમને મંજુરી આપું છું . આતા  Ataai ~sacha hai dost hagiz juta ho nahi sakta   jal jaega sona firbhi kaalaa ho nahi sakta Teachers open door, But you must enter by yourself.

   ________________________________

आपके जैसे दोस्तों मेरा होसला बढ़ाते हो .मै जो कुछ हु, ये आपके जैसे दोस्तोकी बदोलत हु, .......आता अताई

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: